Aanvraag T-correctie

Als u vanuit uw bedrijfsruimte afvalwater in het oppervlaktewater loost - rechtstreeks of via het riool, een septic tank of een put - moet u een heffing betalen.

De hoogte van de heffing is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die u loost.

Bij bedrijfsruimten die een hoge vuillast hebben of die zeer veel afvalwater lozen wordt de vervuilingswaarde vastgesteld door middel van meting, bemonstering en analyse. De vervuilingswaarde wordt bepaald aan de hand van chemisch zuurstofverbruik. Nadeel hiervan is dat er stoffen zijn die wel chemisch afgebroken kunnen worden, maar biologisch niet. Wanneer de uitkomst in belangrijke mate is beïnvloed door biologisch niet of nagenoeg niet-afbreekbare stoffen, wordt op die uitkomst een correctie toegepast: de T-correctie. In ieder waterschap worden bij belastingverordening nadere regels gesteld.

De vervuilingswaarde is vooral afhankelijk van de zuurstofbindende stoffen die in het afvalwater zitten. Hiermee worden de stoffen bedoeld die onder natuurlijke omstandigheden in het oppervlaktewater worden afgebroken. Tijdens dit biologische proces wordt de van nature in het oppervlaktewater aanwezige zuurstof verbruikt. Omdat in de waarde van het chemisch zuurstofverbruik ook stoffen kunnen worden meegenomen die door de natuur zelf niet of bijna niet worden afgebroken, kan er aanleiding zijn om die uitkomst te corrigeren.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een T-correctie als u aan de volgende voorwaarde voldoet:

  • De uitkomst tot bepaling van het chemische zuurstofverbruik is in belangrijke mate beïnvloed door biologisch niet of nagenoeg niet-afbreekbare stoffen.

Om te kunnen beoordelen of u voor toepassing van de T-correctie in aanmerking komt, is het nodig om te weten welke stoffen niet of bijna niet, dit wil zeggen voor ten minste 90%, worden afgebroken. Het is aan u om die stoffen te benoemen. Wanneer het chemisch zuurstofverbruik voor ten minste 25% wordt veroorzaakt door niet of bijna niet afbreekbare stoffen, komt u in aanmerking voor toepassing van de T-correctie.

Aanpak

De aanvraag om de T-correctie te mogen toepassen, kan worden gericht aan het hoofd Belastingen van de Regionale Belasting Groep.

De Regionale Belasting Groep heeft als kerntaak het heffen en innen van belastingen voor de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland.

Doelgroep

ondernemer

Uniforme productnaam

belastingaangifte

Thema

Belastingen, uitkeringen en toeslagen