Bijzonder transport over de weg, ontheffing

In de Regeling Voertuigen staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg.

Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van deze maxima in afmeting of gewicht (bijzonder of exceptioneel transport), moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Vanaf bepaalde vastgestelde afmetingen moet het transport begeleid worden door de politie of door professionele transportbegeleiders. Gaat het om voertuigen zonder kenteken (bijvoorbeeld landbouwvoertuigen), dan moet u de ontheffing aanvragen bij de betreffende wegbeheerder (dit kan zijn de provincie, gemeente of het waterschap).

Vanwege de slechte grondslag in de Krimpenerwaard zullen bijzondere transporten, waarbij het maximale gewicht van voertuigen wordt overschreden, slechts onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan. Voor de wegen buiten de bebouwde kom geldt een maximum totaalgewicht van 15 ton (uitgezonderd de wegen op de primaire waterkeringen). Voor voertuigen die voldoen aan de bepalingen van de Regeling Voertuigen kan voor het berijden van deze wegen een ontheffing bij het hoogheemraadschap worden aangevraagd.

Voorwaarden

U moet ontheffing aanvragen‌ als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • U wilt ontheffing verkrijgen van de bepalingen in de Regeling Voertuigen die betrekking hebben op bijzonder transport.

Het hoogheemraadschap heeft de bevoegdheid tot het verlenen van een ontheffing voor exceptioneel transport gemandateerd aan de RDW. Door de RDW wordt bij een ontheffingsaanvraag binnen de Krimpenerwaard het hoogheemraadschap om advies gevraagd.

Aanpak

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

verkeersbesluit

Thema

Verkeersregels