Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, melding

Wilt u gebruik maken van grond of bagger, om bijvoorbeeld een sloot voor een deel dicht te gooien?

Meld dit dan bij het Meldpunt Bodemkwaliteit zoals is uitgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit.

Wanneer het gaat om een groot plan, (bijvoorbeeld het ondieper maken van een plas), wordt u geadviseerd om minimaal twee maanden voordat u uw grote plan meldt eerst in overleg te gaan met het waterschap. Deze vooroverleggen zijn er om duidelijke afspraken te maken tussen de persoon met het idee en het waterschap.

Aanpak

Wanneer u grond of bagger wilt gebruiken moet u dit ten minste vijf werkdagen voordat u aan de slag gaat melden aan de minister van I&M via het Meldpunt Bodemkwaliteit. U kunt het bijvoorbeeld schriftelijk melden met een formulier dat u kunt downloaden op de website van het meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

meldpunt algemeen

Thema

Water