Forfaitaire heffing bedrijven, aanvraag

Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing).

De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die per jaar op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater worden geloosd.

Bedrijven met een vervuilingswaarde onder 5 vervuilingseenheden worden forfaitair aangeslagen voor 3 vervuilingseenheden. Wanneer uw bedrijf dusdanig weinig vervuilde stoffen afvoert dat de vervuilingswaarde gelijk is aan of lager ligt dan 1, kunt u in aanmerking komen voor een forfait van 1 vervuilingseenheid. U moet dit wel kunnen aantonen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een forfaitaire heffing van 1 vervuilingseenheid per jaar. Of u voor een aanslag van 1 of 3 vervuilingseenheden in aanmerking komt, blijkt uit de berekening van de vervuilingswaarde op basis van de door u in de aangifte verstrekte gegevens.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor forfaitaire heffing voor bedrijven als:

  • U kunt aantonen dat de vervuilingswaarde gelijk of lager ligt dan 1 vervuilingseenheid.

Er kan geen verzoek tot toepassing van forfaitaire heffing gedaan worden. Indien uit de aangifte en de berekening blijkt dat de vervuilingswaarde van het geloosde afvalwater 1 vervuilingseenheid of minder bedraagt, wordt een aanslag van 1 vervuilingseenheid opgelegd. Indien de vervuilingswaarde meer dan 1 vervuilingseenheid maar minder dan 5 vervuilingseenheden bedraagt, wordt een aanslag van 3 vervuilingseenheden opgelegd.

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

belastingaangifte

Thema

Belastingen en heffingen