Lozen door veehouderij- of openteeltbedrijven, melding

Heeft u een veehouderij of openteeltbedrijf (fruitteelt, akkerbouw enzovoorts) en wilt u afvalwater lozen op oppervlaktewater (zoals sloten, singels of plassen)?

Of wilt u beschermingsmiddelen gebruiken voor uw gewas op stukken grond langs een sloot? Dan moet u één keer een melding doen via de Activiteiten Internet Module of bij het waterschap. In het Activiteitenbesluit staan speciale regels voor veehouderij- en openteeltbedrijven. Deze bedrijven hebben hiervoor geen vergunning nodig en zijn alleen verplicht om te melden bij het waterschap wanneer zij water lozen.

Voorwaarden

U moet een melding doen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een veehouderij en/of openteeltbedrijf
  • U wilt afvalwater lozen op oppervlaktewater
  • U wilt gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op stukken grond langs een sloot

Aanpak

  • Een melding doet u via de Activiteiten Internet Module
  • U moet het afvoeren van afvalwater of het gebruik van de beschermingsmiddelen minimaal acht weken van tevoren melden. Dit is voor u ook beter, want zo is er nog tijd voor het waterschap om u te adviseren over het lozen van het (afval)water.
  • Nadat u melding heeft gedaan adviseert het waterschap u over de manier hoe u het (afvalwater) wilt lozen.

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Geldigheid

Als uw melding goed is gekeurd, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd.

Doelgroep

ondernemer

Uniforme productnaam

meldpunt algemeen

Thema

Water