Lozen van afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater, melding

Wilt u afvalwater van uw bedrijf lozen in oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot, singel of plas?

Dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. In de Waterwet staat dat het verboden is om zonder vergunning vervuilende stoffen in het oppervlaktewater te lozen.

Voor lozingen is een watervergunning nodig van het waterschap. In sommige gevallen is alleen een melding voldoende.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt afvalwater van uw bedrijf direct lozen op oppervlaktewater (dus niet in het riool)
  • Pas wanneer u toestemming heeft gekregen van het waterschap, kunt u beginnen met uw activiteiten

Voor lozingen is een watervergunning nodig van het waterschap. Als de lozing voldoet aan landelijk afgesproken algemene regels, zoals het Activiteitenbesluit, is alleen een melding genoeg via de Activiteiten Internet Module (AIM)

Melding

Voor veel voorkomende lozingen zijn algemene regels opgesteld. Als u hieraan voldoet is een schriftelijke melding aan het waterschap of een melding via de AIM genoeg.

Watervergunning

Als uw lozing niet aan de algemene regels voldoet, kan er eventueel een watervergunning worden gegeven.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het slim om uw melding van tevoren te bespreken met het waterschap, zodat alles snel geregeld kan worden. Bij twijfel altijd contact opnemen. Onze medewerkers denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Aanpak

Een melding doet u bij het waterschap.

Levertijd

U krijgt een brief van het waterschap. Hierin staat of uw activiteit voldoet aan de regels. In sommige gevallen zijn er speciale regels nodig. Het proces hiervan bedraagt maximaal acht weken.

Geldigheid

Als uw melding goed is gekeurd, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt bepaald.

Doelgroep

ondernemer

Uniforme productnaam

meldpunt algemeen

Thema

Water