Lozing afvalwater, plicht tot meting, bemonstering, analyse

Wanneer u vanuit een bedrijfsruimte afvalwater op het riool of direct in het water loost, moet u een bedrag betalen.

Een bedrijfsruimte is een ruimte die geen woonruimte, zuivering technisch werk of een riolering is.

De hoogte van het bedrag ligt aan de hoeveelheid en de soort stoffen die u afvoert. U moet hiervoor elke dag handelingen uitvoeren zoals het doen van metingen, het afnemen van monsters en het uitvoeren van onderzoek. Op aanvraag kan ervoor gezorgd worden dat dit niet elke dag hoeft, zolang u duidelijk kunt maken dat u met minder gegevens ook genoeg kunt aantonen. De volledige voorwaarden kunnen per waterschap verschillend zijn.

Voorwaarden

U hoeft minder vaak meethandelingen uit te voeren als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U heeft hiervoor een aanvraag bij het waterschap gedaan.
  • U kunt laten zien dat u bij minder vaak meten ook genoeg gegevens heeft voor de berekening van de vervuilingswaarde.

Aanpak

U doet een aanvraag tot het uitvoeren van minder meethandelingen bij uw waterschap.

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Doelgroep

ondernemer

Uniforme productnaam

meldpunt algemeen

Thema

Water