Nadeelcompensatie, aanvraag

Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap?

Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt nadeelcompensatie aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De opgelopen schade is een gevolg van de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap.
  • Er bestaat een oorzakelijk verband tussen de rechtmatige taakuitoefening en de schade.
  • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk- of ondernemingsrisico.
  • De schade betreft een beperkte groep burgers; andere burgers in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden.

Heeft u al een andere vergoeding gekregen voor de schade (bijvoorbeeld verzekering), dan komt u niet in aanmerking voor nadeelcompensatie

Aanpak

U stuurt het waterschap een brief, waarin u vraagt om nadeelcompensatie.

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Bijzonderheden

Bezwaar en beroep

Tegen de beslissing op uw verzoek om nadeelcompensatie kunt u bezwaar maken bij het waterschap. In dat geval bekijken we het verzoek nogmaals en nemen op basis van het advies van de externe bezwarencommissie een nieuwe beslissing. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. In dat geval bekijkt de rechter of de redenen voor afwijzing volgens de wet terecht zijn.

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

meldpunt algemeen

Thema

Rechten en klachten consument