Nationale ombudsman

U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met de gedraging of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie.

Een overheidsinstantie is bijvoorbeeld een ministerie, gemeente, provincie, waterschap, de politie of de Sociale Verzekeringsbank.

Klacht indienen

De Nationale ombudsman doet onderzoek bij overheidsinstanties naar aanleiding van klachten van burgers. Ook op eigen initiatief kan hij een onderzoek starten. De ombudsman onderzoekt of de uitvoering van overheidstaken correct gebeurt.

U kunt bij de Nationale ombudsman terecht met klachten over:

  • de lange behandelingsduur van aanvragen en bezwaarschriften;
  • het niet opnemen van aangifte van strafbare feiten;
  • niet reageren op vragen en verzoeken (om informatie);
  • (telefonische) bereikbaarheid van overheidsinstanties;
  • de lange behandelingsduur van klachten.

Op de website van de Nationale ombudsman vindt u uitgebreide informatie waarover u een klacht kunt indienen en over welke organisaties. Daar leest u ook wat er met uw klacht gebeurt na indiening.

Niet bindend

De Nationale ombudsman is een zogenoemd Hoog College van Staat. Dat betekent dat de Nationale ombudsman onafhankelijk is van de regering. De Nationale ombudsman wordt benoemd door de Tweede Kamer. De uitspraken van de Nationale ombudsman zijn niet bindend, de uitvoering ervan kan dus niet worden afgedwongen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een klacht in te dienen zijn:

  • U hebt al (schriftelijk) een klacht ingediend bij de overheidsinstantie in kwestie.
  • De betrokken overheidsinstantie heeft uw klacht niet langer dan één jaar geleden afgehandeld.
  • Er is tegen de uitspraak van de betrokken overheidsinstantie geen bezwaar of beroep mogelijk (geweest).
  • Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels.
  • Uw klacht gaat niet over de uitspraak van een rechter.

Aanpak

U dient de klacht in bij het bureau van de Nationale ombudsman. Dat kan schriftelijk (per brief), online via de website van de Nationale ombudsman of via het uitgeprinte klachtenformulier. Per post versturen is handiger als u kopieën van eerdere klachtbrieven of andere belangrijke documenten wilt meezenden.

Als u er niet zeker van bent of u met uw klacht bij de Nationale ombudsman terecht kunt, neem dan eerst contact op met het bureau van de Nationale ombudsman. Het bureau verwijst u naar de juiste instantie als u met uw probleem niet bij de Nationale ombudsman moet zijn.

Indieningsadres

Nationale ombudsman

Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag

Postadres:
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoon: 0800 33 55 555
Fax: 070 36 07 572

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

klacht ombudsman

Thema

Rechten en klachten consument