Onderhouden bouwwerk, brug of woonboot in of bij het water, melding

Bent u van plan een brug op te knappen of een woonboot schoon te maken?

Bij klussen in of bij water is het mogelijk dat er stoffen of resten van verf in het water terecht komen. Daarom moet u dit eerst melden bij het waterschap.

Voorwaarden

U doet een melding als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt een vast object (zoals een schuurtje of een brug) onderhouden in of dichtbij het water.
  • Als u ook iets wilt bouwen of verbouwen, moet u hiervoor apart toestemming vragen.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig uw melding van tevoren te overleggen met het waterschap; dat zorgt voor een snelle afhandeling. Neem bij twijfel altijd contact op met het waterschap. Onze medewerkers denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Aanpak

Een melding doet u bij het waterschap

Ook als u iets wilt bouwen of verbouwen, moet u hiervoor toestemming vragen. Bijvoorbeeld, u wilt een brug niet alleen verven, maar u wilt ook een onderdeel vervangen. Zie hiervoor het product Bouwen bij dijken of water, watervergunning.

Levertijd

U krijgt een brief van het waterschap. Hierin leest u of uw lozing voldoet aan de regels.

Geldigheid

Als uw melding is goedgekeurd, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd.

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

watervergunning

Thema

Water