Ongewone voorvallen oppervlaktewater als gevolg van activiteiten

Als er sprake is van een voorval waarbij het water vervuild raakt, dan moet u voorzorgsmaatregelen nemen volgens de algemene regels.

Bijvoorbeeld wanneer een spuitmachine de sloot inrijdt, bij een lekkage aan spoelapparatuur of bij een lozing vanuit een gebouw wat misschien vervelende gevolgen kan hebben voor het water. Ook moet u maatregelen nemen als er misschien nadelige gevolgen zijn voor het water bij onderhoud aan een bouwwerk, brug of woonboot.

Ook moet u dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen acht uur na het voorval) melden bij het waterschap.

Voorwaarden

U moet een melding doen als minimaal aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is sprake van een voorval waarbij water wordt vervuild, zoals een spuitmachine die in de sloot rijdt, of lekkage aan spoelapparatuur.
  • Er is een voorval bij een lozing vanuit een gebouw dat misschien vervelende gevolgen heeft voor het water.
  • Er is een voorval dat misschien vervelende gevolgen heeft voor het water bij onderhoud aan een bouwwerk, brug of woonboot.

Aanpak

U doet uw melding van een bijzonder voorval vanwege een activiteit van het waterschap.

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

calamiteitenbestrijding

Thema

Water