Toepassing alleenwonendentarief, aanvraag

Wanneer een huishouden uit twee of meer personen bestaat, dan krijgt u een heffing voor 3 vervuilingseenheden (VE).

Bestaat het huishouden uit één persoon en staat u ook in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) als alleenwonend ingeschreven, dan krijgt u een heffing van 1 vervuilingseenheid.

Het waterschap maakt kosten voor het zuiveren en transporteren van afvalwater. Hiervoor bestaan twee heffingen, namelijk de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. De zuiveringsheffing is van toepassing wanneer u vanuit een zelfstandige woning indirect, bijvoorbeeld via de riolering, op het oppervlaktewater loost. In dit geval betaalt u dus zuiveringsheffing. De verontreinigingsheffing is van toepassing wanneer u vanuit een zelfstandige woning direct op het oppervlaktewater loost. In dit geval betaalt u dus (ook) verontreinigingsheffing.

Wanneer een huishouden uit twee of meer personen bestaat, dan krijgt u een heffing voor 3 vervuilingseenheden (VE). Bestaat het huishouden uit één persoon en staat u ook in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) als alleenwonend ingeschreven, dan krijgt u een heffing van 1 vervuilingseenheid.

Bent u echter in de loop van het jaar alleenwonend geworden, dan kunt een verzoek indienen voor de toepassing van het alleenwonendentarief. Het waterschap bepaalt via de verordening of via beleidsregels hoe deze regeling wordt toegepast.

Voorwaarden

U kunt een verzoek tot toepassing van het alleenwonendentarief indienen als:

  • u op 1 januari van het jaar alleen woont, maar een aanslag voor drie vervuilingseenheden hebt gekregen, of
  • u in de loop van het jaar alleen komt te wonen.

Het hoogheemraadschap ontvangt via geautomatiseerde weg rechtstreeks mutaties van verhuizingen, etc. uit de gemeentelijke basisregistratie (GBA) van de gemeenten. Indien uit deze mutaties blijkt dat een hoofdbewoner alleen achterblijft in een woonhuis, wordt de aanslag zuiveringsheffing ambtshalve verminderd. Voorwaarde is wel dat de bewoner(s) die verhuizen dit melden bij de gemeente en zich daar laten uitschrijven.

Aanpak

Uw verzoek om toepassing van het alleenwonendentarief kunt u indienen door het terugsturen van het reactieformulier dat bij het aanslagbiljet is gevoegd. Hierop zijn alle relevante belastinggegevens reeds vermeld.

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

belastingaangifte

Thema

Belastingen en heffingen