Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten, aanvraag

Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing).

Deze heffing wordt berekend door het dagelijks meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater. U kunt in aanmerking komen voor toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten als u kunt aantonen dat de vervuilingswaarde van het afvalwater vanuit uw bedrijfsruimte per jaar 1.000 vervuilingseenheden of minder bedraagt.

Bovendien moet het aantal vervuilingseenheden kunnen worden vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid ingenomen water. Het resultaat hiervan is het aantal vervuilingseenheden waarvoor u wordt aangeslagen. In de praktijk wordt in de meeste gevallen de vervuilingswaarde berekend met behulp van de klassentabel. Het geloosde afvalwater is dan ingedeeld in een klasse, waarna de vervuilingswaarde wordt berekend door de hoeveelheid ingenomen water te vermenigvuldigen met de bij de betreffende klasse behorende afvalwatercoëfficiënt. Een aanvraag tot toepassing van de tabel is in de meeste gevallen niet nodig, omdat uit de in de aangifte verstrekte gegevens al blijkt of in een specifiek geval de tabel kan worden toegepast.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • U kunt aantonen dat de vervuilingswaarde van het afvalwater dat vanuit uw bedrijfsruimte wordt afgevoerd per jaar 1.000 vervuilingseenheden of minder bedraagt.
  • Het aantal vervuilingseenheden kan worden vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid ingenomen water.

Verder kunt u in aanmerking komen voor toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten als er vanuit uw bedrijf meer dan 1.000 vervuilingseenheden worden afgevoerd. U moet hiervoor kunnen aantonen dat de vervuilingswaarde, met toepassing van de tabel, niet lager is dan met toepassing van de standaardmethode.

Aanpak

In verreweg de meeste gevallen kan reeds op basis van de door u ingevulde aangifte worden beoordeeld of de tabel kan worden toegepast. Een aparte aanvraag is dan niet nodig.

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

belastingaangifte

Thema

Belastingen en heffingen