Verkeersbesluit, verzoek tot nemen

Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich op de openbare weg dienen te gedragen.

U kunt hierbij denken aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Het initiatief tot het nemen van een verkeersbesluit berust meestal bij de beheerder van de weg, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen tot het nemen van een verkeersbesluit.

Wanneer een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd en rechtstreeks verzonden naar de aanvrager. Tegen een eenmaal genomen verkeersbesluit kan beroep worden ingediend bij de rechtbank. De plaatsing, het onderhoud en de verwijdering van verkeerstekens zoals bebording en markeringen geschiedt door de zorg en op kosten van het orgaan dat het verkeersbesluit tot plaatsing of verwijdering genomen heeft.

Voorwaarden

U kunt een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit indienen wanneer aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het verzekeren van de veiligheid op de weg. 
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het beschermen van weggebruikers en passagiers.
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. 
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het waarborgen van de vrijheid van verkeer. 
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade; en
  • het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het voorkomen of beperken van de aantasting door het verkeer van het karakter of de functie van bepaalde objecten of gebieden.

Indien tevens andere dan de hierboven genoemde belangen in het geding zijn, wordt aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Het beleid van het hoogheemraadschap is gericht op een terughoudend en zorgvuldig gebruik van verkeerstekens. Maatregelen die een zorgvuldig en terughoudend gebruik van verkeerstekens bevorderen zijn onder andere het aanscherpen van de motiveringsplicht bij verkeersbesluiten en een periodieke toetsing van vroegere verkeersbesluiten.

Aanpak

Elk verzoek om een verkeersbesluit wordt op zichzelf beoordeeld. Verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de politie en worden openbaar bekend gemaakt.

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

verkeersbesluit

Thema

Verkeersregels