Watervergunning, aanvraag

De watervergunning is een verzameling van vergunningen van de verschillende waterwetten.

Daarmee veranderen zes vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten in één watervergunning. Het gaat hierbij om verschillende handelingen in het netwerk van sloten, plassen en singels die eerst door aparte wetten werden geregeld. Bijvoorbeeld het storten van schadelijke stoffen in het water, het wegpompen van water uit de grond of het dichtmaken van een sloot.

Aanpak

U moet de aanvraag voor een watervergunning inleveren bij de gemeente waar de activiteiten zullen plaatsvinden of direct bij het waterschap. Dat doet u via www.omgevingsloket.nl. In het formulier staan algemene vragen die altijd beantwoord moeten worden en vragen die alleen belangrijk zijn voor bepaalde activiteiten. Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is en een melding genoeg is. Het is verstandig om van tevoren contact op te nemen met de gemeente of een deskundige of om een vooroverleg aan te vragen. Een deskundige kan Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie zijn.

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

watervergunning

Thema

Water