Wegenverkeerswet 1994, Wegenverordening Schieland en de Krimpenerwaard, Regeling Voertuigen en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, ontheffing

Wanneer u ontheffing wilt van één van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 of de Wegenverordening Schieland en de Krimpenerwaard kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de

Ook kan ontheffing worden verleend van diverse bepalingen in de Regeling Voertuigen en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Voor de wegen in de Krimpenerwaard buiten de bebouwde kom geldt een maximum totaalgewicht van 15 ton (uitgezonderd de wegen op de primaire waterkeringen). Voor voertuigen die voldoen aan de bepalingen van het Voertuigreglement maar die zwaarder zijn dan 15 ton kan voor het berijden van deze wegen een ontheffing bij het hoogheemraadschap worden gevraagd. De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen voor het berijden van de wegen met een gewichtsbeperking die in beheer zijn bij de gemeente Krimpenerwaard en voor enkele wegen met een gewichtsbeperking in beheer bij de provincie Zuid-Holland is gemandateerd aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit betekent dat het hoogheemraadschap ontheffing kan verlenen voor wegen die niet onder zijn beheer vallen.

Voorwaarden

Het hoogheemraadschap is bevoegd tot het verlenen van een ontheffing op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

U kunt bij het hoogheemraadschap een ontheffing aanvragen voor het met vrachtauto’s en landbouwvoertuigen berijden van wegen in de Krimpenerwaard waar een gewichtsbeperking geldt. Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet aantonen dat er een noodzaak aanwezig is om met een voertuig dat zwaarder is dan de toegestane 15 ton van de wegen gebruik te maken.
  • U moet aantonen dat de aangegeven bestemming op geen andere wijze is te bereiken.

Ontheffingen worden verleend op kenteken. Voor (bouw)projecten van tijdelijke aard waarbij diverse transporteurs betrokken zijn, kunt u een projectontheffing aanvragen.

U kunt bij het hoogheemraadschap ook een ontheffing aanvragen voor het met personenauto’s berijden van fietspaden of voor motorvoertuigen gesloten verklaarde wegen. Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet aantonen dat er een noodzaak aanwezig is om met een personenauto van de wegen en fietspaden gebruik te maken.
  • U moet aantonen dat de aangegeven bestemming op geen andere wijze is te bereiken.

Ontheffingen worden verleend op kenteken. Per te ontsluiten perceel wordt voor maximaal 2 voertuigen ontheffing verleend.

Voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard kan een aanvraagformulier worden verkregen bij de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 010 45 37 200. 

Aanpak

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

wegenheffing

Thema

Verkeersregels