Pilot onderzoek gestart op installaties van de waterschappen

De volgende fase is een pilotonderzoek op praktijkschaal. Beide innovaties kunnen als voorbehandeling worden ingezet bij bestaande slibvergisters. Bijvoorbeeld op afwaterzuiveringsinstallaties, om nog meer energie uit het afvalwaterzuiveringsproces te kunnen halen. Ephyra kan daarnaast als zelfstandige gisting worden toegepast. Met de uitkomsten van het pilotonderzoek moet het mogelijk worden business cases uit te voeren waarin de technische en financiële haalbaarheid en betaalbaarheid van de technologieën kan worden onderbouwd.

Het pilotonderzoek op de afvalwaterzuiveringsinstallaties in Tollebeek (Ephyra®) en Kralingseveer (Themista®)in Capelle aan den IJssel wordt gesubsidieerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De uitvoering is in handen van Royal HaskoningDHV, in samenwerking met Logisticon Water Treatment, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Zuiderzeeland, Endress+Hauser en STOWA en met ondersteuning van TU Delft.