Ons eigen groene dak

Het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een groen dak van 542 m2 met verschillende soorten beplanting.

In het najaar 2011 is het dak van het kantoor van het hoogheemraadschap aan de Maasboulevard gerenoveerd. Bij deze renovatie is een groen dak aangelegd. In totaal zijn er vier dakvlakken met een oppervlakte van 542 m2 bedekt door verschillende soorten sedum, grassen, kruiden en andere lage beplanting. Daarmee kan het dak ruim 23.000 liter water (150 badkuipen!) vasthouden.

Het groene dak past in het duurzaamheidsbeleid van het hoogheemraadschap. Groene daken hebben diverse voordelen. Naast een positief effect op het stadsklimaat, de luchtkwaliteit en de belevingswaarde van de stad, dragen groene daken ook bij aan een duurzamer waterbeheer door het vasthouden van regenwater. Hierdoor wordt de riolering in de stad ontlast en hoeft er minder water gezuiverd te worden bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's).