Ons eigen groene hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een groen dak en geveltuin.

Als hoogheemraadschap geven wij graag het goede voorbeeld. Zo hebben we in het najaar van 2011 al het eerste deel van ons dak vergroend. In de zomer van 2022 is het pand verder vergroend met de aanleg van onder andere een geveltuin en groen langs de gevel van het pand.

groen dak

Groenblauw dak

In totaal zijn vier dakvlakken met een oppervlakte van 542 m2 bedekt door verschillende soorten sedum, grassen, kruiden en andere lage beplanting. Daarmee kan het dak ruim 23.000 liter water (150 badkuipen!) vasthouden. Op ons dak en op het balkon van ons pand zijn plantenbakken geplaatst. Dit zorgt voor zo’n 30 m2 aan extra groen. De bedoeling is dat de planten in deze bakken langs de gevel naar beneden groeien.

Het groene dak past in het duurzaamheidsbeleid van het hoogheemraadschap. Groene daken hebben diverse voordelen. Naast een positief effect op het stadsklimaat, de luchtkwaliteit en de belevingswaarde van de stad, dragen groene daken ook bij aan een duurzamer waterbeheer door het vasthouden van regenwater. Hierdoor wordt de riolering in de stad ontlast en hoeft er minder water gezuiverd te worden bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's).

Groene gevel(tuin)

Langs de gevel van het pand aan de Maasboulevard is zo'n 40 m2 aan tegels gewipt. Deze hebben plaatsgemaakt voor een flinke geveltuin. Aan het pand zijn kabels bevestigd. Hierlangs kan het groen naar boven kan groeien.

planten langs de gevel

Zelf ook vergroenen?

Gaat u zelf ook aan de slag met vergroenen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen. Klik voor meer info op de knop hieronder.