Landbouwers leveren oude gewasbeschermingsmiddelen in

25 maart 2022
Boeren van landbouwbedrijven in Lansingerland en Zuidplas hebben afgelopen maanden 776 kilogram oude gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd.

Het gaat om middelen die zij niet meer mogen gebruiken, omdat deze tegenwoordig verboden zijn. Door de actie kunnen deze middelen met schadelijke stoffen niet meer in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Zo helpen de boeren mee om de waterkwaliteit te verbeteren.

Veilig opruimen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard organiseerde deze actie. Deelnemen kon vrijwillig en was gratis. Aanmelden ervoor kon via de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Midden Zuid-Holland. Bij elke ondernemer die meedeed, kwam een gewasbeschermingsadviseur op bezoek, om samen te bekijken welke middelen ingeleverd mochten worden. De middelen zijn vervolgens opgehaald door een erkende afvalinzamelaar, die de middelen op een veilige manier heeft afgevoerd.

Samenwerken voor gezonder water

In het water rond landbouwbedrijven worden nog steeds veel stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen gevonden. In gewasbeschermingsmiddelen, ook wel bekend als bestrijdingsmiddelen, zitten stoffen die meestal bedoeld zijn om landbouwgewassen te beschermen tegen schade en ziektes. De meeste van deze stoffen zijn giftig en hebben als doel om bepaalde planten, schimmels of insecten te doden. Als deze stoffen in het water terechtkomen, kunnen ze schadelijk zijn voor het leven in en om het water en daarmee voor de waterkwaliteit. Daarom werkt het hoogheemraadschap samen met andere partijen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Deze actie is daar een voorbeeld van.