Bestuur

Op de pagina bestuur vindt u informatie over het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zoals het vergaderschema en de vergaderstukken.

Wie zitten er in het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (de verenigde vergadering) bestaat uit 30 leden. Op deze pagina vindt u de namen en foto's van alle leden.

Lees verder

Wie zitten er in het dagelijks bestuur

Op deze pagina leest u wie er in ons dagelijks bestuur zitten en wat zij doen.

Lees verder

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzocht of het hoogheemraadschap gedaan en bereikt had wat het algemeen bestuur wilde en tegen de afgesproken kosten.

Lees verder