Archieven en collecties

Hier vindt u meer informatie over de geschiedenis van het hoogheemraadschap en kunt u zoeken in de archieven en collecties.

Wat is een archief?

Schieland en de Krimpenerwaard beheert zelf zijn oude archieven en collecties. De archiefstukken worden onder de juiste klimatologische omstandigheden bewaard en zijn, voor zover openbaar, door iedereen in te zien. Een deel van de archieven en collecties is gedigitaliseerd en kan online worden geraadpleegd.

Wat mag u ermee?

Op onze website kunt u onze historische archiefcollecties raadplegen. De archiefstukken kunt u opzoeken in de inventarissen van de archieven en digitaal beeldmateriaal in de afzonderlijke collecties (kaarten, foto’s, etc.). U mag deze onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven gebruiken en hergebruiken.

 • Het gebruik en hergebruik van digitaal archief- en beeldmateriaal zoals aanwezig in de online Archiefbank en Beeldbank is vrij. Dit betekent dat hierop geen auteursrecht van derden rust. Indien dit wel het geval is, is dit bij het betreffende bestand aangegeven. U kunt een afbeelding dan alleen raadplegen of tegen een vergoeding en onder bepaalde nader omschreven voorwaarden gebruiken of hergebruiken.
 • In die gevallen dat digitaal archief- of beeldmateriaal gebruikt wordt voor een publicatie, tentoonstelling of website verzoeken wij u vriendelijk de bron te vermelden tot op het inventaris- of collectienummer nauwkeurig.

  Voorbeeld archiefmateriaal:
  [ISIL-code archief, Naam archief, inv.nr].
  NL-RtHHSK, Archief van de polder Bleiswijk, inv.nr 144.

  Voorbeeld beeldmateriaal:
  [ISIL-code archief, Naam collectie, collectienr].
  NL-RtHHSK, Collectie kaarten, KRT_0144.
 • Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stelt het op prijs van elke publicatie waarvoor archief- of beeldmateriaal gebruikt is één exemplaar te ontvangen.

Online archieven

Hier kunt u bladeren door de inventarissen of wel toegangen op de archieven. Belangrijke stukken zijn gescand. De downloadbare scans staan in de inventarissen.

Hier kunt u zoeken in de kaarten, charters, kunstvoorwerpen en foto’s. Afbeeldingen zijn te downloaden.

Een deel van de archieven bestaat uit verleende vergunningen: ontheffingen van de keuren van hoogheemraadschap en polders.

In de Historische Bibliotheek kunt u zoeken op titel en auteur. De boeken en tijdschriften zijn in te zien in onze studieruimte.

Bezoek archief

De archieven en collecties kunt u raadplegen in onze studieruimte. Dit is alleen op afspraak mogelijk, bij voorkeur via email info@hhsk.nl of telefonisch via 010 45 37 200.

Historische kaarten

Een chronologisch overzicht van de bewaard gebleven overzichtskaarten van Schieland en de Krimpenerwaard.

Lees meer over historische kaarten

Geschiedenis hoogheemraadschap van Schieland

Het hoogheemraadschap van Schieland is een van de oudste waterschappen in Nederland. Het dateert uit de tweede helft van de 13de eeuw en heeft dus een lange en rijke geschiedenis.

Geschiedenis hoogheemraadschap van Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard is zo’n anderhalve eeuw jonger dan het hoogheemraadschap van Schieland. Het werd opgericht in 1430 nadat na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 de noodzaak van zorg voor de rivierdijken werd ingezien.