Afkoppelen

De regenpijp van uw huis of schuur uit laten komen in uw tuin in plaats van in de riolering zodat het regenwater de bodem in kan zakken.

Subsidie voor het afkoppelen

Als u de regenpijp van uw huis, schuur of bedrijfspand uit laat komen in uw tuin in plaats van in de riolering, kan het regenwater langzaam de bodem in kan zakken. Zo vermindert u de druk op de riolering en levert u daarnaast een extra bijdrage aan het tegengaan van verdroging.

De subsidie is gebaseerd op het aantal m² dak dat op de regenpijpen is aangesloten. Er geldt een minimum van 10 m². Per m² ontvangt u € 10 subsidie. Deze maatregel moet wel altijd met vergroenen of het opvangen van regenwater worden gecombineerd.

Neemt u meerdere maatregelen? Dan moet u bij een van deze maatregelen aan de minimumeis voldoen. Bekijk het rekenvoorbeeld‌ om een voorbeeld van gecombineerde maatregelen te zien.

Voorbeelden van het opvangen van regenwater

regenpijp die uitkomt in de tuin in plaats van in het riool

Rob zorgde er voor dat regenwater vanuit de dakgoten rechtstreeks zijn voor- en achtertuin wordt ingeleid. Hij koppelde de regenpijpen van de afvoer naar het riool af en verlengde ze met een bochtstuk richting tuin.

Lees het verhaal van Rob