Wateroverlast

Er zijn drie partijen die verantwoordelijkheden dragen voor het water in en om uw pand of stuk grond.

Er zijn drie partijen die verantwoordelijkheden dragen voor het water in en om uw pand of stuk grond. Dat bent u in de eerste plaats zelf als eigenaar, maar ook de gemeente en het waterschap hebben bepaalde plichten.

Bewoner

Als eigenaar of erfpachter bent u zelf verantwoordelijk voor de ontwatering en afwatering van uw grond en/of pand.

GEMEENTE

De gemeente heeft drie plichten op het gebied van water:

  1. Afvalwater
  2. Hemelwater
  3. Grondwater

WATERSCHAP

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van sloten, plassen en singels (waterstanden en waterkwaliteit).

Taken en verantwoordelijkheden in het grondwaterbeheer

Taken en verantwoordelijkheden in het grondwaterbeheer

MEER INFORMATIE:

Wat doet de gemeente om wateroverlast te voorkomen? (gemeente Rotterdam)

Alles over grondwater (gemeente Rotterdam)

DOWNLOADEN

Water en vocht in of rond uw huis