Wateroverlast

Er zijn drie partijen die verantwoordelijkheden dragen voor het water in en om uw pand of stuk grond.

Er zijn drie partijen die verantwoordelijkheden dragen voor het water in en om uw pand of stuk grond. Dat bent u in de eerste plaats zelf als eigenaar, maar ook de gemeente en het waterschap hebben bepaalde plichten.

Verantwoordelijkheden bewoner

Als eigenaar of erfpachter bent u zelf verantwoordelijk voor de ontwatering en afwatering van uw grond en/of pand.

Verantwoordelijkheden gemeente

De gemeente heeft drie plichten op het gebied van water:

  1. Inname en verzamelen van afvalwater
  2. Hemelwaterzorgplicht op openbaar terrein
  3. Grondwaterzorgplicht in openbaar terrein

Verantwoordelijkheden waterschap

Het waterschap is verantwoordelijk voor de juiste waterstanden van sloten, plassen en singels.

Meer informatie over wateroverlast