Liveblog droogte

Op deze pagina houden we u op de hoogte van het laatste nieuws en maatregelen rondom de droogte.

Laatste nieuws droogte (liveblog)

19 september 2022

Regenval zorgt voor minder droogte

De regen die deze dagen valt en de aanvoer van zoet water vanuit Duitsland zorgen ervoor dat we in ons gebied minder last hebben van de droogte.

Regenval zorgt voor minder droogte

9 september 2022

Hevige buien geen oplossing voor droogteproblemen

De regenbuien die deze dagen vallen, lossen de droogteproblemen niet ineens op. Daarvoor is een periode nodig van langdurige, milde neerslag.

Hevige buien geen oplossing voor droogteproblemen

2 september 2022

Waterplanten maaien voor betere aan- en afvoer van water

Waterplanten zijn deze zomer flink gegroeid. Waar ze de doorstroom van water belemmeren, maaien we ze nu weg. Een goede aan- en afvoer van water is belangrijk om in heel ons gebied te kunnen blijven zorgen voor voldoende water.

Waterplanten maaien voor betere aan- en afvoer van water

31 augustus 2022

Resultaten van extra dijkcontrole

In het weekend van 18 tot en met 21 augustus hebben de vrijwillige dijkwachten de kades opnieuw gecontroleerd op scheuren, verzakkingen of andere schades. Tijdens deze tweede ronde dijkcontroles zijn een aantal bijzonderheden ontdekt. Om de kades goed in de gaten te kunnen houden, plannen we een derde inspectieronde in voor de dijkwachten. Deze is tussen donderdag 8 en zondag 11 september.

Resultaten van extra dijkcontrole

25 augustus 2022

Natuurlijk peilbeheer zorgt voor behoud waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom

Om het water in zwemplas Bleiswijkse Zoom schoon en gezond te houden, wordt water uit de naastgelegen Rotte omgeleid. De Rotte wordt niet gebruikt om de zwemplas aan te vullen nu het water daar lager staat door het droge en warme weer.

Natuurlijk peilbeheer zorgt voor behoud waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom

25 augustus 2022

Aanhoudende droogte zorgt voor lager water in sloten en plassen

Op een enkele regenbui na is het weer in Nederland nog steeds warm en droog. De gevolgen van de aanhoudende droogte zijn ook in onze regio merkbaar. In sommige sloten en plassen zakt de waterstand. Daarom is het goed om zuinig om te blijven gaan met slootwater. Dit kan voorkomen dat het water te laag komt te staan en het gebruik van slootwater verboden moet worden.

Aanhoudende droogte zorgt voor lager water in sloten en plassen

18 augustus 2022

Waterzakken op de dijk worden vervangen door kleilaag

Op woensdag 17 augustus 2022 zijn we begonnen met het verwijderen van de waterzakken op de dijk. Deze worden vervangen door een kleilaag. Door het aanbrengen van de klei zorgen we dat het water niet meer over de dijk loopt. De dijk is dan weer sterk genoeg. De werkzaamheden duren twee weken.

16 augustus 2022

Stuw bij Hagestein stukje open tegen verzilting Lek en Hollandsche IJssel

Stuw Hagestein (bij Vianen) is door Rijkswaterstaat gedeeltelijk opengezet om meer zoet water door de Lek te laten stromen. Het doorlaten van water via Stuw Hagestein is nodig, omdat binnendringend zeewater in ons gebied via de Hollandsche IJssel bij Krimpen aan den IJssel steeds verder de rivieren optrekt.

Lees meer

15 augustus 2022

Dijkwachten gaan de droge kades opnieuw controleren

De vrijwillige dijkwachten gaan opnieuw op pad. Het hoogheemraadschap heeft de vrijwilligers gevraagd om tussen 18 en 21 augustus de dijkvakken die aan hen zijn toegewezen opnieuw te controleren op scheuren, verzakkingen of andere schades.

Lees meer

08 augustus 2022

Waterzakken op de dijk

Tijdens het weekend hebben we een melding ontvangen van water dat over een dijk liep.

Lees meer

Ga zuinig om met water uit sloten

Het is al langere tijd droog ondanks een paar kleine regenbuien. De gevolgen van de droogte zijn nog goed merkbaar. Bij langdurige droogte zakt het waterpeil in sloten en plassen.

Ga zuinig om met water uit sloten

04 augustus 2022

Zouter worden van het water in ons gebied

Door de droogte en de lage regenwaterafvoer van de rivieren naar de zee, dringt het zoute water steeds verder ons gebied binnen. Dit zouter worden van het zoete water noemen we verzilting. We hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat teveel zout water ons gebied binnendringt en om voldoende zoet water binnen onze polders te houden.

Zouter worden van het water in ons gebied

04 augustus 2022

Dijkinspecties en maaiwerkzaamheden

De eerste ronde dijkinspecties geven een rustig beeld en onze dijken liggen er goed bij. Onze vrijwillige dijkwachten hebben ruim 130 locaties doorgegeven waar het hoogheemraadschap naar moet kijken. Vaak zijn dit oppervlakkige scheuren of kale plekken. Onze specialisten beoordelen die informatie en waar nodig gaan onze dijkinspecteurs de locaties bezoeken. Aankomende dagen inspecteren we nog zeker 20 dijkvakken, zodat we eind volgende week een compleet beeld hebben.

Een aantal locaties konden we niet goed inspecteren door de hoge beplanting. We gaan deze nu eerst maaien om deze dijken goed te kunnen inspecteren.

22 juli 2022

Hogere en lagere waterpeilen in ons gebied

Het waterpeil staat op sommige plaatsen hoger of lager dan u misschien gewend bent.
Lees meer

20 juli 2022

Dijkwachten gaan droge kades controleren

Het is al even droog en het lijkt erop dat er de komende tijd niet voldoende regen valt om de droogte op te lossen.
Lees meer

19 juli 2022

Toename blauwalg verwacht door warm weer

De hoeveelheid blauwalg in het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard neemt toe. Door het warme en zonnige weer dat wordt voorspeld, krijgt deze alg de kans om te groeien.
Lees meer

14 juli 2022

Vanaf maandag aanvoer zoetwater vanuit Lek en Amsterdam-Rijnkanaal

West-Nederland krijgt vanaf maandag 18 juli zoetwater aangevoerd vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal.
Lees meer

13 juli 2022

Droge en warme periode: maatregelen uit voorzorg

Vanwege de aanhoudende droogte en het warme weer treffen we uit voorzorg maatregelen.
Lees meer