Hoeveel subsidie is er nog beschikbaar?

Check op deze pagina hoeveel subsidie al aangevraagd en verstrekt is.

Peilschaal subsidie_2023_leeg

Subsidiepotten 2023 regeling Klimaat en Ruimte leeg

Aangezien veel mensen dit jaar gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling Klimaat en Ruimte, zijn beide subsidiepotten helaas leeg! Dit betekent dat aanvragen in 2023 niet meer mogelijk zijn.

Wij zijn erg blij dat zoveel mensen de stap hebben genomen om te vergroenen, waterbergingen aan te leggen en regenpijpen af te koppelen van het riool!

Nieuwe potten beschikbaar in 2024

Vanaf 1 januari 2024 is er weer geld beschikbaar.

Aanvraag onder de € 2.000

Wilt u een aanvraag indienen onder de € 2.000? Dan kunt u al in 2023 beginnen met de werkzaamheden en in 2023 een aanvraag indienen. Let op: binnen drie maanden na afronding van de laatste maatregel moet de subsidieaanvraag worden ingediend. Hierbij geldt dat de eerste maatregel niet meer dan zes maanden geleden is uitgevoerd.

Aanvraag boven de € 2.000

Wilt u een aanvraag indienen boven de € 2.000? Dan kan dit dus pas weer vanaf 1 januari 2024. Een aanvraag voor een subsidie vanaf € 2.000 moet minstens zes weken voorafgaand aan de uitvoering worden ingediend.

Beschikbaar budget

De subsidieregeling Klimaat en Ruimte loopt van 1 juli 2021 tot en met juni 2024. De totale subsidiepot voor deze periode bedraagt € 600.000. Is het budget op? Dan wordt dit op deze website vermeld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als het budget in het jaar van aanvraag al vergeven is, dan ontvangt u van ons bericht.