Hoeveel subsidie is er nog beschikbaar?

Check op deze pagina hoeveel subsidie al aangevraagd en verstrekt is.

Peilschaal subsidie_2023_4500_70000

Peilschalen jaar 2023. Peildatum: 24 januari 2023.

Op de peilschalen hierboven (donkerblauwe peil en getal naast de peilschalen) ziet u dat uit de subsidiepot voor subsidies tot € 2.000 is € 8.250 aangevraagd en verstrekt. De subsidiepot boven de € 2.000 is helaas leeg. In totaal is in 2023 € 30.000 beschikbaar voor aanvragen onder de € 2.000 en was € 70.000 beschikbaar voor aanvragen boven de € 2.000.

Er kunnen lopende aanvragen zijn die nog niet zichtbaar zijn op de peilschaal. Deze worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als aanvragen worden afgewezen, is het mogelijk dat weer meer subsidiegeld beschikbaar komt.

Op ieder moment kunnen nieuwe aanvragen binnenkomen. Deze worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als het budget in het jaar van aanvraag al vergeven is, dan ontvangt u van ons bericht. Ook passen wij de website dan zo spoedig mogelijk aan.

Subsidiepot 2023 regeling Klimaat en Ruimte voor aanvragen boven de € 2.000 leeg

Aangezien veel mensen dit jaar al gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling Klimaat en Ruimte, is de pot voor bedragen boven de € 2.000 helaas leeg! Wij zijn erg blij dat zoveel mensen de stap hebben genomen om te vergroenen, waterbergingen aan te leggen en regenpijpen af te koppelen van het riool!

Nieuwe pot beschikbaar in 2024
Vanaf 1 januari 2024 is er weer geld beschikbaar. Wilt u een aanvraag indienen boven de € 2.000? Dan kan dit dus pas weer vanaf 1 januari 2024. Een aanvraag voor een subsidie vanaf € 2.000 moet minstens zes weken voorafgaand aan de uitvoering worden ingediend.

Nog wél mogelijk om aanvraag onder de € 2.000 in te dienen
De pot voor aanvragen onder de € 2.000 is nog niet leeg. U kunt dus nog wel een kleinere aanvraag (< € 2.000) indienen. Hiervoor gelden de subsidievoorwaarden van < € 2.000.

Beschikbaar budget

De subsidieregeling Klimaat en Ruimte loopt van 1 juli 2021 tot en met juni 2024. De totale subsidiepot voor deze periode bedraagt € 600.000. Is het budget op? Dan wordt dit op deze website vermeld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als het budget in het jaar van aanvraag al vergeven is, dan ontvangt u van ons bericht.